Informatörsyrket i offentlig verksamhetDå jag tyvärr missade föreläsningen den 11 oktober fick jag tillgodogöra mig föreläsningsanteckningarna från en klasskompis. Efter bara en snabb blick på anteckningarna inser jag att jag missat en väldigt bra föreläsning för mig som i framtiden siktar på att kanske arbeta som informatör. Sara Svensson, informatör för Kalmar kommun, höll i föreläsningen och berättade om sitt arbete och skillnader mellan att arbeta i offentlig sektor respektive privat sektor. Tidigare kunde jag inte låta bli att tänka att jag i framtiden absolut ville jobba inom privat sektor, för att jag tänkte att det skulle vara friare. När jag läser anteckningarna från denna föreläsning får jag dock en annan syn. Kanske vill jag jobba inom den offentliga sektorn istället?

Sara berättade att informatörsyrket tyvärr är ett yrke som många tror sig kunna, något som inte stämmer. Heide m.fl. (2005) menar att det är många som anser att det är upprörande att det finns outbildade informatörer som arbetar inom informationsområdet. Vidare berättar Sara att informatörsyrket är inte enkelspårigt, utan innehåller många delar. Samtidigt som man är informatör är man också journalist, marknadsförare och lärare och antar många olika roller i olika sammanhang. Sara tar upp de roller hon tar vid sitt arbete som offentlig informatör. Förutom att vara kommunikationsstrateg och förstå viktigheten i kommunikation och ha hand om massmediekontakterna är hon också skribent av annonser, pressmeddelanden, artiklar och producent av layouter, tryck, hemsidan och annonser. Hon får även agera språkkonsult där hon står för hur företaget uttrycker sig. Det är viktigt att alla ska förstå och hon menar att hon som informatör för Kalmar kommun också måste representera dem på mässor och dylikt.

Som jag tidigare skrev tog Sara upp skillnaderna mellan att vara offentlig informatör och informatör inom det privata näringslivet, något som innefattar både positiva och negativa saker. Något som både är positivt och negativt är öppenheten som en informatör måste ha. Hur öppen bör man vara? Vad ska man avslöja? Som offentlig informatör behöver man aldrig ljuga, man ska säga sanningen annars straffas det. Överlag är det ett starkare skydd för de informatörer som arbetar inom den offentliga sektorn. Meddelarfriheten och meddelarskyddet, som innebär en anonymitetsrätt och påföljdsskydd för de som "läcker information" till massmedierna, är ett viktigt skydd som gäller inom den offentliga verksamheten (Olsson, 2009). Den kanske viktigaste och största skillnaden, som jag blev en aning förvånad över, är att en offentlig informatör har ett mer varierat arbete. Sara berättar att den ena dagen aldrig är den andra lik, vilket kan kopplas tillbaka till alla de roller som hon berättade om. Då Kalmar kommun består av många olika verksamheten blir aldrig arbetet enkelspårigt. En offentlig informatör är också friare i arbetet då denne har möjlighet att ifrågasätta utan att bli straffad. Återigen finns skydd i den offentliga verksamheten som inte finns i samma utsträckning inom den privata sektorn. Ekonomi, menar Sara, är en faktor som sätter vissa käppar i hjulet. Det finns logiskt nog inte resurser till precis allt. Det är en utmaning att få pengarna att räcka till och eftersom det är en bred verksamhet kan det vara svårt att tillfredsställa alla. En negativ skillnad från den privata sektorn kan vara att man som offentlig informatör är begränsad i sitt tyckande då denne står för kommunens åsikter. Sara berättar att man till exempel inom politiken måste låta allas åsikter komma fram, även om man själv endast är socialdemokrat.

Vad som jag tror kan vara den absolut största utmaningen för en informatör är att ha en förståelse för mycket, men som Sara nämnde, inte vara för påläst. Det gäller att vara beredd att ta in nya intryck, nya erfarenheter, tillgodogöra sig nya kunskaper. Anpassa kunskaper till olika situationer. Det finns ingen kokboksmodell.
Heide, Mats. Johansson, Catrin. Simonsson, Charlotte. (2005) Kommunikation & Organisation. Malmö: Liber

Olsson, Anders R. (2009) Yttrandefrihet & Tryckfrihet Handbok för journalister. Lund: Studentlitteratur AB
Elin, MEM08

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
Elin Adolfsson
Media Management 08
Medier & Samhälle 7,5hp
Linnéuniversitetet
RSS 2.0