eDeltagandeDen 22 oktober fick klassen besök av Anneli Ekelin som föreläste om eDeltagande. Jag kunde tyvärr inte medverka på den här föreläsningen men har fått ta del av anteckningar från klasskamrater. När jag först läser igenom anteckningarna förstår jag i princip ingenting. Kanske är jag trött och omotiverad när jag läser och det är därför det är oförståeligt, kanske beror det på ämnet. Efter att jag läst några gånger tror jag att jag har fått en liten aning om vad som faktiskt står där.

eDeltagande är samma sak om eParticipation och innebär publikt deltagande med IT-stöd när det gäller beslutsfattande och policyskapande. Ny elektronisk teknik innebär nya lösningar. Inte minst för e-handel som många företag nu för tiden använder sig av (Doyle, 2002).

Nu för tiden kan vi söka information i ett oöverskådligt antal databaser. Vi kan läsa tidningar, lyssna på radio och se på TV på Internet. Vi kan följa politiska gruppers hemsidor från hela världen och hitta snabb information om hela världen. Olika typer av chattsidor ger oss nya möjligheter att ta reda på omfattande mängder information och kommunikation har fått en ny innebörd. Nu kan vi umgås via Facebook och producera filmer att ladda upp för allmänheten på Youtube (Hvitfelt & Nygren, 2008).

Som Anneli berättar ger eDeltagande ett breddat deltagande då det är lättare att engagera sig och fördjupa sig över Internet. Det är lättare att posta en åsikt på ett forum än vad det är att skriva ett brev till någon politiker. eDeltagande blir på så sätt en utökning av demokratin, eDemokrati. Att sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar har fått en så omfattande genomslagskraft betyder inte bara att det blir lättare att snoka reda på detaljer och hålla kontakten med vänner och bekanta. Det betyder också att det blir lättare att föra ut budskap, göra sin röst hörd, delta i politiska debatter och lyfta viktiga frågor. Anneli tar upp att motivationströskeln minskar i och med de sociala medierna. Detta stärker det jag just påpekade, att det blir en mycket mindre ansträngning att engagera sig och kommunicera med myndigheter och andra. Anneli pratar också om aktivt medborgarskap, vilket innebär en kollektiv aktivitet och ett aktivt engagemang. Återigen kopplar jag tillbaka till att det är en mindre ansträngning att engagera sig nu för tiden i och med Internet och de sociala mediernas utbredning. Det offentliga rummet där diskussioner sker har sin plats på Internet och jag anser att genom den nya tekniken har det offentliga rummet ökat i storlek. I och med att det är lättare att delta i undersökningar och diskussioner är det fler som väljer att göra det.  

Anneli tar också upp att en svårighet med eDeltagande ändå kan vara att mäta huruvida eDeltagandet har någon konsekvens för demokratin. Leder det till bättre kvalitet eller är det bara fler folk som får möjlighet att vädra sina åsikter men ingenting händer? För det är just för politiken eDeltagandet är extra viktigt. Anneli berättar att transparensen ökar och det skapas en öppenhet som är viktig för demokratin. McChesney (2000) menar att ju mer demokratiskt ett samhälle är, desto viktigare är det att kommunikationstekniken utvecklas och tillämpas som en öppen, informativ, eftertänksam och passionerad plats för samhällets politiska debatter. Vi skapar våra politiska åsikter genom att vi deltar i diskussioner, får ny information och tänker igenom den (Hvitfelt & Nygren, 2005). Anneli menar att saker kan belysas på ett annat lättare sätt och det finns utrymme för kritik.

Huvudämnet i det här har jag ändå förstått: Att aktivt delta i olika diskussioner på Internet, både politiskt och inom andra forum, blir bara viktigare och viktigare. Saker flyttas från att skötas via papper, till att istället skötas via Internet. Vi ser ju bara hur många som använder sig av e-legitimation vid exempelvis ansökning av studiestöd från CSN, och hur få det faktiskt är som skriver under pappren för hand. Det är också vanligare att beställa tågbiljetter och många andra saker via Internet, snarare än att ringa eller besöka kontoren.

Egentligen var väl inte innehållet från föreläsningen så svårförståeligt. Det var nog bara jag som var trött. Min motivationströskel visar inga spår av att vara minskad i och med eDeltagandet, åtminstone inte just nu. Det kanske är annorlunda om hösten? Hur som helst verkar det ha varit en föreläsning som tar upp en viktig sak i nutidens samhälle. Jag tror att eDeltagandet kommer att fortsätta växa och växa.
Doyle, Gillian (2002) Understanding media economics. London: Sage Publications Ltd.

Hvitfelt, Håkan. Nygren, Gunnar. (red.) (2005) På väg mot medievärlden 2020 - Journalistik, teknik och marknad. Lund: Studentlitteratur.

Hvitfelt, Håkan. Nygren, Gunnar. (red.) (2008) På väg mot medievärlden 2020 – Journalistik, teknik och marknad. Lund: Studentlitteratur.

McChesney, W. Robert. (2000) Rich media, poor democracy – Communication Politics in dubious times. New York: The New Press
Elin, MEM08

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
Elin Adolfsson
Media Management 08
Medier & Samhälle 7,5hp
Linnéuniversitetet
RSS 2.0